Stránka venovaná poľovníctvu a milovníkom prírody.

strelectvo

Historia strelectva

17. února 2009 v 12:48
Založením Loveckého ochranného spolku sa u nás začali organizovať aj strelecké preteky, ktorých sa postupne zúčastňoval čoraz väčší počet strelcov. Spočiatku to boli ešte preteky na živé holuby, potom na sklenené gule plnené perím. Rozvoj brokového strelectva nastal keď sa zvýšila výroba asfaltových terčov, ktoré sa nazývali aj asfaltové holuby. Prvé majstrovstvá sveta v streľbe na tieto terče sa konali v roku 1928 v Luhačoviciach, kde bola postavená prvá 15-vrhačková batéria. Do 2. svetovej vojny sa konalo u nás len 5 pretekov oblastného významu, 2 preteky v rámci Slovenska, 3 preteky celoštátne a 2 preteky medzinárodného charakteru.
V rokoch vojny, t.j. 1938-1945 strelecká činnosť takmer zanikla; uskutočnilo sa len asi 8 pretekov. V rokoch 1947-1948 sa konalo 43 pretekov na okresnej a oblastnej úrovni. Podporovala sa aj výstavba strelníc. Do poľovníckeho strelectva sa zaviedli preteky v streľbe malokalibrovkou, guľovnicou a brokovnicou. Úspechy českých a slovenských strelcov na medzinárodnej úrovni sa v uvedenom období stali takmer samozrejmosťou. Česko-slovenské družstvo v streľbe na asfaltové terče zvíťazilo v roku 1948 vo Vratislavi, v r. 1949 v Jičine a v Bulharsku obsadilo 2. miesto. V období rokov 1948-51 sa na Slovensku uskutočnilo 365 okresných, 101 krajských, 21 celoslovenských a 7 celoštátnych pretekov. Začali sa usporiadavať aj strelecké verejné preteky. V r. 1952 vybojovali naši strelci 1. miesto vo všetkých disciplínach streľby na asfaltové terče na medzinárodných pretekoch v Budapešti. V roku 1958 sa streľba športového charakteru na batérie a skeete natoľko rozvinula, že uvedené disciplíny prevádzal vtedajší Zväzarm, ktorý mal dovtedy vo svojej kompetencii len streľbu guľou. ÚV ČSMS ponechal v streleckej činnosti svojich organizačných zložiek iba guľové disciplíny a pre brokovú streľbu vznikla nová športovo-poľovnícka disciplína - oblúkové strelište. Z kombinácie týchto disciplín ako vrcholovej celoštátnej súťaže vznikol poľovnícky desaťboj. Prvý celoštátny desaťboj sa uskutočnil v Kroměřiži v roku 1957. V roku 1959 sa po prvýkrát usporiadal za veľkej medzinárodnej účasti I. ročník medzinárodných pretekov o Veľkú cenu Brna.
Po roku 1970 nastala na úseku strelectva väčšia spolupráca medzi SPZ a Zväzarm. Spočívala najmä v spoločnom organizovaní postupových pretekoch až po majstrovstvá Slovenska v disciplínach batéria a skeet. Vznikli tréningové strediská mládeže v brokových a guľových disciplínach a písomná dohoda o vzájomnej spolupráci. Vznikli strediská vrcholového športu mládeže.
Jozef Panáček na olympijských hrách v Montreale vybojoval 1. miesto v disciplíne skeet. V roku 1980 na olympijských hrách v Moskve v streľbe na batérií vybojoval 4. miesto J. Hojný a Pulda 4. miesto na skeete. Legendou slovenského strelectva ostane strelec Ing. Miroslav Sivčák zo Žiliny, ktorý náš zväz reprezentoval takmer na všetkých celoštátnych a medzinárodných pretekoch.
Výsledkom uvedenej spolupráce medzi SPZ a Zväzarm bolo, že na Slovensku vyrástli veľmi úspešní pretekári, ktorí reprezentovali SPZ na ME, MS a iných súťažiach. Z nich treba spomenúť najmä J. Sedláka, ktorý v disciplíne skeet bol nielen viacnásobným majstrom SPZ, ale aj víťazom GP Brno, účastníkom MS a ME, akademickým majstrom sveta atď. Andrea Stranovská v disciplíne skeet bola účastníčkou MS, ME, svetových pohárových súťaží a bola juniorskou majsterkou sveta. V disciplíne batéria podobné výsledky dosiahli V. Slamka, J. Čavara, R. Gesc a ďalší. E. Varga bol v roku 1994 juniorským majstrom sveta v batérii. V súťaži družstiev V. Eremiáš ml., R. Vnuk a Š. Zemko na MS juniorov v Barcelone v roku 1993 obsadili 3. miesto.
Na celoštátnych pretekoch, najmä v streľbe guľou, ale aj v pretekoch poľovníckej všestrannosti, v desaťboji, dosahovali naši strelci vždy popredné miesta.
Vzostupný trend trval až do roku 1990, keď sa zrušila "socialistická" súťaž v strelectve. Uznesenie mimoriadneho zjazdu SPZ uložilo usporiadať preteky v rámci zväzu výlučne na zásade dobrovoľnosti. Aj to bol dôvod na úbytok strelcov na všetkých strelniciach. Rapídny pokles účasti strelcov, ale aj počtu verejných súťaží pretekov nastal v rokoch 1991-1992, keď sa zvýšili ceny zbraní a streliva približne o 300%. Pretekárske strelectvo sa tak stalo pre mnohých radových členov SPZ finančne neprístupné. Podporu dostávajú iba špičkoví strelci. Verejné preteky sa stali pre okresné organizácie nerentabilné, účasť strelcov sa znížila o 1 až 2 tretiny. Takisto bol znížený aj rozpočet SPZ pre túto činnosť. Strelecká činnosť sa v poľovníctve v minulosti preferovala a ak sa jej nevenuje patričná pozornosť, prejaví sa to aj v počte úrazov, postrieľanej a nedohľadanej zveri a bude to mať aj ďalšie negatívne dosahy. Aj v budúcnosti si zaslúži väčšiu pozornosť najmä organizovanie kontrolných strelieb pre členov SPZ, ale aj pre praktický výcvik uchádzačov o prvý poľovný lístok, t.j. cvičné streľby.

Čo je to náboj, a ako funguje?

16. února 2009 v 13:22 | riso11

Tak v prvom rade je dobré definovať, že čo to náboj vlastne je?
Guľový náboj v zmysle normy je náboj s jednotnou guľovou strelou, ktorý sa používa v zbraniach s drážkovými a zriedkavejšie s hladkými hlavnami. V zmysle Zákona o strelných zbraniach a strelive je náboj - celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom výmetová nápln nahrádza nábojnicu (pozri obrázok).

Image

Toto sú definície náboja tak ako ho vo väčšej miere používame, resp. ako ho máte možnosť najčastejšie vidieť. Samozrejme, že nábojov je viacero druhov, avšak na vysvetlenie čo to náboj je nám bohate postačí, takže brokovým nábojom (myslím náboje s hromadnou brokovou strelou), beznábojnicovým nábojom, atď., sa nateraz venovať nebudeme.

Takže, keďže už z obrázku vieme čo je to strela, nábojnica a zápalka tak si vysvetlíme princíp iniciácie(funkčnosti) náboja: po stlačení spúšte dochádza k úderu zápalníka o zápalku náboja, ktorá iniciuje (zapáli) výmetovú nápln (pušný prach) v nábojnici. Horením výmetovej náplne vzniká obrovský tlak plynov, ktorý niekde musí uniknúť! A keďže strela je vložená (zalisovaná) do nábojnice a pred strelou nie je žiadna prekážka (odpor kladie iba vývrt hlavne) logické vyústenie tlaku plynov tlačí na strelu, ktorá je následne doslova cez hlaven vystrelená (pozri animáciu).

Niektorým možno blysla v hlave myšlienka prečo tlak plynov nevyústi cez zápalku? Nevyústi preto lebo zápalka, tak ako dno nábojnice je v momente výstrelu pevne zafixovaná o dno lôžka nábojovej komory, avšak pri nevhodných úpravách zbraní a pri podomácky vyrobených zbraniach je prípustná aj táto možnosť, ale tá už hraničí minimálne so zranením.

Image

Image

Image

Na záver ešte uvediem, že z nábojov sú najčastejšie používané náboje so stredovým zápalom, t.z., kde zápalník udiera centrálne (do stredu) na zápalku na dne nábojnice

Image
a veľmi často sa môžete stretnúť aj s malokalibrovým strelivom (kaliber 22 Long Rifle), kde zápalník udiera excentricky (na okraj) na dno nábojnice - tu funkciu zápalky nahrádza zápalková zlož.
Image

A ešte nejaké pojmy....
Strelivo - je súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní.
Jednotná strela - teleso určené na zasiahnutie cieľa, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí
Hromadná strela - súbor telies určených na zasiahnutie cieľa, ktoré sa po opustení hlavne rozdelia
Výbušná strela - zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje.
Priebojná strela - strela, ktorej jadro alebo celá strela je vyhotovená z tvrdého materiálu.

HK USP .45 ACP

15. února 2009 v 15:07 | riso11


Image
Zbrojovka Heckler Koch je už dlhú dobu v povedomí celosvetovej streleckej verejnosti. Okrem samonabíjacích a veľmi moderných pištolí vyrába i celý sortiment zbraní pre ozbrojené zbory, ako aj poľovníkov. Tento raz, ale zbrojovka svojou zbranou neoslovila uniformovaných užívateľov, ale zamerala sa na civilných strelcov strieľajúcich pre zábavu a relax. Samonabíjacia karabína sa predáva pod označením HK USC (Universal Self Loading Carbine) .45 ACP. Jedná sa o zbran - karabínu veľmi moderného a futuristického vzhľadu zhotovenej z húževnatého plastu s dynamickým záverom. Ovládacie prvky, ako páka napínania uzáveru a tlačidlo jeho vypúšťania sa nachádzajú na ľavej strane zbrane. Páčka manuálnej poistky je obojstranná. Tlačidlo vypúšťania zásobníka je umiestnené na zadnej strane zásobníkovej šachty. Výrobca dodáva svoje "novinky" v dvoch farebných vyhotoveniach. Model v klasicky čiernej povrchovej úprave a zbran vo farebnej kombinácii, kde modro - šedé plastové diely sú kombinované s čiernymi plastovými dielmi, ktoré navyše pekne kontrastujú s čiernym kovom hlavne. Na vrchnej strane púzdra záveru sa nachádza aj plastová Weavrová koľajnička umožnujúca montáž rôznych druhov mieridiel. Na bokoch puštičky sa ešte nachádzajú otvory so závitom, kde podľa potreby užívateľa je možná dodatočná montáž ďalšej kratšej koľajničky slúžiaca na uchytenie doplnkového príslušenstva napr. svietidla. Zbran sa dodáva v kartónovej krabici so sadou skrutkovačov. Na rozborku karabínky je potrebný práve imbusový kľúč. Rozborka je veľmi jednoduchá. Najprv vyberieme zásobník, a skontrolujeme nábojovú komoru. Dbáme na to, aby páka napínania záveru bola v prednej polohe, tiež záver nech je v svojej prednej polohe. Ako sme už spomínali je potrebné odskrutkovať dva imbusové skrutky v zadnej časti puzdra záveru. Skrutky vyberieme, a zbran sa veľmi ľahko, sťa detská skladačka, rozloží na samostatné uzly ako pažbu, hlaven s puzdrom záveru, predsuvnú pružinu s jej rúrkovitým vedením, spúšťový a bicí mechanizmus a záver. Všetky súčasti sú vyhotovené veľmi dômyselne a dôkladne. Hlaven je dušou karabíny. Má polygonálny vývrt so šiestimi pravotočivými drážkami a dĺžku 406 mm so zhodným stúpaním 406 mm. Pohľadom do spúšťového mechanizmu vidieť funkciu poistky, ktorá mechanicky blokuje jazýček spúšte a bicieho mechanizmu pracujúceho na princípe bicieho kohúta. Úderník spolu so záverom tvoria jeden celok. Samotný úderník je istený ešte priečne umiestnenou blokovou poistkou. V prednej časti pažby sa nachádza gumený nárazník do ktorého naráža záver vo svojej zadnej polohe. Tento prvok má vplyv i na tlmenie spätného nárazu. Naše strelecké testy to v plnom rozsahu dokazujú. Praktickú skúšku sme uskutočnili na strelnici fy. Hermes v Devíne. Karabína sa drží veľmi dobre nie je potrebné prispôsobovať polohu hlavy mieridlám. Mieridlá sú na zbrani pevné -mechanické. Muška je uložená v plastovom tunely. Cieľnik je sklopný, tvaru L, umožnujúci strelcovi voľbu medzi dvoma polohami - buď kruhový otvor- dioptrické, alebo klasické - otvorené. Pažba je z vrchnej strany opatrená čiernou gumou tvoriacu lícnicu a zo zadnej botku. Zásobník dodávaný k zbrani je jednoradý , z čierneho plastu. Steny zásobníku sú vystužené kovovými dielmi. Nábojmi sa zásobník plní veľmi ľahko. Všetkých desať kusov streliva ide vložiť bezproblémovo. Pri streľbe sme použili tri druhy streliva: srbského výrobcu Prvi partizan 14,85g FMJ, maďarské MFS so 14,9g strelou FMJ a napokon nemecké náboje GECO so 14,9g strelou FMJ. Strieľali sme na vzdialenosť 50 m na pištoľový terč 50/20. V polohe v sede s podopretou karabínou. Najlepší rozptyl 5 ranovej položky sme dosiahli 67 mm so strelivom nemeckého výrobcu. Spúšťová charakteristika sa dá v krátkosti opísať asi takto: 3mm mŕtvy chod, nasleduje 2mm chod. Chod spúšte je hladký, odpor sa dráhou spúšte nemení a nie je citeľné žiadne rušivé trenie. Po odpálení je badať i mierny prepad. Odpor sme namerali 25N. Streľba z karabíny je skutočne lahodná. Spätný náraz je mäkký a umožnuje strelcovi plne sa sústrediť na jemnú prácu so spúšťou, bez strachu čo sa stane až to vystrelí. Pri streľbe sme nemali žiadnu poruchu, po vystrieľaní nábojov ostal vždy záver v zadnej polohe. Heckler Koch vytvoril karabínu, ktorá sa dá skutočne charakterizovať ako "zbran na voľné chvíle". Nie je problém z nej strieľať dovtedy, až sa zrazu minú náboje. Jej budúci majiteľ si určite vytvorí "voľný čas" len aby s nou mohol byť častejšie. Dúfame, ale že pri tréningu strávenom v jej spoločnosti šťastný majiteľ nezmešká nejakú dôležitú, schôdzku napríklad so svojou vyvolenou. Výrobca zabudol na obal zbrane umiestniť varujúci nápis - streľba z tejto zbrane je vysoko návyková. Karabínu ocenia najmä rekreační strelci, prípadne užívatelia chrániaci si svoju rodinu a majetok. Záverom chceme poďakovať firme Hermes za zapožičanie zbrane a poskytnutie streliva pre náš test.
Technické parametre:
Typ: HK USC (Universal Self Loading Carbine) .45 ACP
Kaliber: .45 ACP
Dĺžka hlavne: 406 mm
Počet drážok: 6
Stúpanie drážok: 406 mm
Celková dĺžka: 900mm
Celková šírka: 55 mm
Výška so zásobníkom: 243 mm
Celková hmotnosť s prázdnym zásobníkom: 2,813 kg
Kapacita zásobníka 10 nábojov
Zámerná: 327 mm
Cena: 2100 Euro.

guľovnica Caspara Zelnera

14. února 2009 v 14:27 | riso11
V roku 1661 je založený vo Viedni slávny Viedenský puškársky cech. Rakúsko - Uhorské cisárstvo a kráľovstvo je v tomto období vo víre neutíchajúcich bojov s Turkami a povstaní Uhorskej šľachty. Teda po 30 ročnej vojne nenastáva konečne obdobie mieru, ale práve naopak, nastáva obdobie neustáleho zbrojenia, kedy prakticky každý šľachtic sa aspoſ hlási k vojenskej tradícii svojho rodu. Je len logické, že všetky militárie a medzi nimi hlavne zbrane, zažívajú nevídaný rozkvet vo svojom vývoji a remeselnom spracovaní. Celá kultúra je silne poznačená militarizmom spoločnosti a preto aj krása a vyhotovenie jednotlivých zbraní v tomto období výrazne dokladá spoločenské postavenie ich majiteľa. Toto je hlavne typické pre zbrane lovecké, v ktorých kvalite a výzdobe sa šľachtici doslova predbiehajú, čo si dokazujú pri svojej najtypickejšej záľube tohoto obdobia, ktorá bola určená len ich spoločenskej vrstve, pri love. Pri tejto šľachtickej záľube sa už od stredoveku dokazovala mužnosť a vojenská schopnosť jednotlivých šľachticov. Nečudo, veď práve tu sa stretávala šľachta mnoho krát aj za účasti panovníka a to bola nevídaná príležitosť preukázať svoju odvahu a spoločenské postavenie. V stredoveku to bola jedna z málo príležitostí, kde mohol byť v čase mieru šľachtic pasovaný za rytiera ( napr.: za pomoc panovníkovi v neľahkej situácii počas lovu ), samozrejme treba spomenúť aj to, že stačilo hoci aj zviditeľnenie v očiach kráľa, ktorý si z pomedzi najodvážnejších vyberal svojich dôverníkov. V druhej polovici 17. storočia je situácia o niečo iná, na scéne sa už pevne udomácnili strelné zbrane a čas odvážnych zápasov muža proti divokému zvieraťu bol nenávratne minulosťou. Samozrejme, že doba je poznačená vývojom barokovej kultúry, kde sa každý, hoci aj menej významný šľachtic snaží podobať a priblížiť dvoru. Luxus a výhody pohodlného lovu strelnou zbraſou vytlačili staršie formy šľachtického lovu. Baroková lovecká scéna sa viac blíži k lesku šľachtických bálov a hostín. Honosné oblečenie, konské postroje, vzácne kone a psi a v prvom rade luxusné lovecké zbrane menia pôvodný najobľúbenejší šport šľachty v prepychovú zábavu.

Image
obr.1

Vráťme sa teraz k Viedenskému puškárskemu cechu. Tento sa stáva vzhľadom k hlavnému postaveniu Viedne v Rakúsko - Uhorskom cisárstve a kráľovstve hlavným cechom určujúcim trend v puškárstve celej monarchie. V cechu pôsobia najvyznámnejší puškárski majstri. V tomto období vo Viedni svojím umením doslova pre šľachticov čaruje jeden z najslávnejších puškárskych majstrov cisárstva a kráľovstva Caspar Zelner, člen nemenej slávneho rodu rakúskych puškárskych majstrov pôsobiacich v Salzburgu, v Zell am Wallersee a vo Viedni. O jeho jedinečnosti svedčí aj ten fakt, že vyrábal zbrane aj pre samotného cisára Karola VI. ( otca Márie Terézie ), jednu z týchto cisárových pušiek môžeme dodnes obdivovať vo Viedenskom Schönbrunne. Caspar Zelner
Image

obr.2
Image
obr.3

( niekedy v tomto období sa začali niektorí z členov rodiny, písať namiesto Zellner už len s jedným l, teda ako Zelner ) sa akoby v znamení svojho osudu narodil práve v roku 1661, čiže v už spomenutom slávnom roku založenia puškárskeho cechu vo Viedni, v ktorom od roku 1695 je doložené jeho pôsobenie ako už samostatného majstra. Zaujímavo však na nás pôsobí fakt, že niektoré pramene nás odkazujú na to, že približne v rovnakom období sa meno Zelner objavuje aj na území Čiech. Doložený tu je Ondrej Zelner ( Zellner ) o ktorom vieme, že v roku 1693 sa vyučil vo Viedni a ďalej už pôsobil ako puškársky majster na území českého kráľovstva v Chomutove. Z rodu Zelnerovcov je dôležité ešte spomenúť nemenej slávnych puškárskych majstrov pôsobiacich v tomto období vo Viedni, akými boli Johann Baltasar Zelner (1659 – 1730), ktorý bol otcom nemenej slávneho puškárskeho majstra Marcusa Zelnera (1693-1758) a starším bratom nášho Caspara Zelnera. Samozrejme že rod Zelnerovcov týmito majstrami nekončí (stačí spomenúť, že okrem Marcusa sa vyučili u otca puškárskemu remeslu aj jeho ďalší 4 synovia) a je preslávený v puškárskom remesle aj v ďalších obdobiach.

Caspar bol teda členom tohoto slávneho početného rodu rakúskych puškárskych majstrov, dožil sa na svoju dobu úctyhodného veku, v roku 1745 skonal vo veku 84 rokov. Jeho pušky tvorili najvýznamnejšie časti zbierok loveckých zbraní popredných rodov po celom svete. Je len logické, že sa jeho zbrane opätovne nachádzjú aj v Pálfyovskej zbierke luxusných loveckých zbraní, ktorej najvýznamnejšiu časť, ako sme už v minulosti spomínali, vlastní vo svojich zbierkach Slovenské národné múzeum - Historické múzeum.

Image
obr.4
Image
obr.5
Zelnerova luxusná lovecká guľovnica ( obr. 1.) je opätovne charakteristická pre nemeckú kultúrnu oblasť typickým nemeckým pažbením. Puška je vybavená vzácnejším vnútorným koliečkovým zámkom, kde je samotné koliečko ukryté a tým viac chránené spolu s celým mechanizmom pod zámkovou doskou ( obr. 2.). Hlaveſ ( obr. 3.) je pre 17. a začiatok 18. storočia charakteristicky oktagonálna so 7 drážkami ( pretože sa jedná o predovku, treba si spomenúť, že projektil mal sedem výstupkov zapadajúcich do drážok, projektil sa po založení do drážok vtlačil nabijakom na prachovú náplſ, tento systém bol veľmi pracný a často dochádzalo k zaseknutiu projektilu pri nabíjaní, avšak presnosť zbrane bola oproti starším typom neporovnateľná ) a jej kaliber je 14 mm. Ďalším znakom svojho obdobia je harfový spúšťový oblúčik a pretože sa jedná o nemecký typ pušky, aj spúšťový mechanizmus s nemeckým napináčikom. V pažbe je charakteristicky pre 17. a 18. storočie uložená schránka ( väčšinou slúžiaca na nosenie streliva ) s posúvnym krytom( obr. 1.). Aby sme pochopili hodnotu a dôležitosť tejto zbrane, poďme sa teraz pozrieť na jej výzdobu a celkové spracovanie.
Image

obr.6
Image
obr.7

Zbraſ je typickou ukážkou luxusnej šľachtickej poľovníckej guľovnice z konca 17. storočia. Celá je prevedená v barokovom štýle. Hlaveſ je brinírovaná, čo má za výsledok jej modrasté okrasné zafarbenie a zároveſ ju to chráni pred koróziou. Zdobená je tauzovaným žltým kovom, pričom tu prevládajú rôzne barokové okrasné vzory, pri mosadznom cieľniku je signovaná Caspar Zelner a doplnená je aj puškárovov značkou v podobe poľného stanu ( obr. 4. ). Najkrajšou časťou zbrane ( obr. 2.) je rytá výzdoba jej zámkovej dosky zachytávajúca poľovnícku scénu zo šľachtického lovu ( šľachticov na koſoch, hájnikov a trubačov, psov bojujúcich s jeleſmi ) a kohút s pružinou na ktorom je stvárnená bohyſa lovu Artemis ( bohyſa je stvárnená na kohúte, na pružine je vyrytý jej luk, tulec so šípmi a trúba ). Tak isto sú zdobené rytím aj ostatné kované mosadzné časti zbrane, na lučíku je to poľovník a jeleſ s barokovými vzormi ( obr. 5.). Na protidoske sú to rastlinné vzory ( obr. 6.). Veľmi zaujímavo nám podáva svedectvo o obľúbenosti fajčenia fajok v tomto období, výjav na mosadznom kovaní posúvneho krytu schránky, zachytáva rozhovor lovca na koni vyzbrojeného puškou a tesákom s rovnako vyzbrojeným peším poľovníkom, ktorý fajčí fajku ( obr. 7.). Druhá časť kovania zachytáva loveckého psa, ktorý práve strhol laſ ( obr. 7.). Výzdoba na chrbte pažby, pozostáva z mosadzného zdobenia zobrazujúceho poľovníka pri love na kačice ( obr. 8.) a z mosadznej kartuše zachytávajúcej jeho neskorší oddych s úlovkom a psami ( obr. 8.). Medzi poľovníkom a psami, mal byť umiestený erb majiteľa zbrane, ( toto sa vyskytuje u väčšiny zbraní tohoto druhu až do konca 18. storočia, v 19. storočí je erb postupne nahradený monogramom ) avšak ten bol neskôr zrejme odstránený ( zbraſ asi zmenila svojho majiteľa, mohla byť tiež odcudzená, ale toto všetko sú len dohady ). Na ľavej strane pažby pod jej lícnicou, je opäť mosadzné kovanie zachytávajúce tentoraz psa prenasledujúceho divú sviſu ( obr. 9.). Posledná mosadzná výzdoba zbrane pozostáva z mosadzných objímok nabijaka a mosadzného ukončenia predpažbia pri ústi hlavne, ktoré spolu aj s poslednou objímkou je zdobené rytými orientálnymi vzormi ( obr. 3.).Celé pažbenie je zdobené rezbou ( obr. 8.) vychádzajúcou hlavne z rastlinných barokových motívov (rozviliny, atď.). Pažbenie spolu aj s nabijakom je z cudzokrajného, zrejme kaukazského moreného orecha. Zbraſ svojím majstrovským prevedením bola obrazom kvality puškárskeho majstra, ktorý ju vyrobil, rovnako ako aj obrazom dôležitosti a významného spoločenského postavenia jej majiteľa. Jej detailným pozorovaním je nám umožnené si aspoſ z časti priblížiť spôsob života spoločnosti na konci 17. a začiatku 18. storočia.
Image

obr.8

Image
obr.9

Zbraſ si môžu návštevníci Slovenského národného múzea - Historického múzea na Bratislavskom hrade aj naďalej osobne pozrieť spolu s ďalšími zbraſami slávnej Pálfyovskej zbierky na výstave zbraní
"Ad honorem et gloriam - zbrane a zbroj 16. - 19. storočia".
Zdroj: text a foto www.e-zbrane.sk

Remington Premier Nitro-Steel

14. února 2009 v 14:19 | riso11
Remington Premier Nitro-Steel High Velocity Shotshells
Image
Firma REMINGTON už dlhodobo patrí medzi najlepšie firmy vyrábajúce brokové náboje. Na to, aby si oceľové broky mohli dodržať väčšiu a dlhodobejšiu energiu musia byť ťažšie. Tento model Premier Nitro-Steel má pozinkované broky, ktoré kladú podstatný menší odpor ako broky oceľové a dosahujú väčšiu rýchlosť a tým pádom držia dlhšie pohromade. Poľovníci ich určite ocenia hlavne na lov vtáctva.
Image


INDEX
Kaliber
Komora
Prach
ft/sec
Veľkosť
NS1235HV
12
3 1/2"
Magnum
1450
BB
NS12HV
12
3"
Magnum
1500
BB 2 , 4
Zdroj: text a foto www.e-zbrane.sk

Winchester supreme

14. února 2009 v 13:49 | riso11
WINCHESTER SUPREME

Image
Už z názvu (SUPREME) tejto brokovnice môžeme vycítiť určiú nadradensť kvality (ale aj ceny) medzi svojimi rovesníkmi. Firma Wincherster si dala na tejto zbrani naozaj záležať, hlavne čo sa týka tradične pekného dizajnu. Brokovnica je určená pre poľovníkov do honu, kde bude určite spoľahlivo slúžiť mnoho rokov. Skúsený poľovník vie, že v hone treba rýchle reagovať na zver, preto je veľmi dôležité čo najrýchlejšie zamierenie na cieľ. Winchester Supreme Vám dokonale umožní plynulé opretie zbrane o plece a rýchle zamerenie pre Váš ciel. Ale najlepšími dôvodmi na kúpu tejto zbrane sú jej perfektná funkčnosť, manipulovateľnosť, precíznosť a mimoriadna presnosť .Perfektným dizajnom sa dosiahla výborná rovnováha zbrane pri streleckej pozícii, čo ocení strelec hlavne pri rýchlom zameraní cieľa. Hlaveſ a komora majú azúrovo modrý odtieſ. Pri komore je použité aj chromovanie, čo pri správnom čistení a zaobchádzaní môže podstatne predĺžiť životnosť zbrane. Pri streľbe je spätný ráz dostatočne tlmený, a pri vystrelení viacerých rán vám vaše rameno podakuje.
ImageImage
Na záver môžeme povedať, že precíznosť a majstrovská zručnosť dýcha na Vás z každej súčiastky, ale za cenu cca $ 1400 by ste si iné pocity len ťažko vedeli pripustiť, no napriek pomerne vysokej cene sa Winchester Supreme vo svete dobre predáva. Vyrába sa v dvoch
typoch kalibru 12 mm.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Kaliber
Dĺžka hlavne
Komora
Celková dĺžka
Hmotnosť
12
26" - 28"
3"
43" - 45"
7lbs.3oz.-7lbs.6o

Nontox náboje

14. února 2009 v 13:47 | riso11
Nontox náboje

Najznámejšia česká fabrika na výrobu nábojov predstavila na konci minulého rokoa nové netoxické náboje. Jedná sa o náboje s kompletne novým typom zápalky s označením NONTOX a vyznačujú sa tým, že povýstrelové splodiny týchto nábojov neobsahujú žiadne ťažké kovy t.j. olovo, bárium, ortuť, antimóm. V súčasnej dobe S&B ponúka tento typ len v ráži 9mm Luger a .38 Special ale čoskoro sa dočkáme určite aj iných kalibrov pre tonto typ. Určite výroba takýchto nábojov má hlavne priaznivý vplyv na životé prostredie nakoľko neobsahuje už zmienené toxické kovy. V predajniach ich nájdete tak, že na škatuľke je zobrazený štvorlístok s názvom NONTOX.

Image
Image


Technické parametre!

StrelaNábojRýchlosť (m/s)Energia (J)Dĺžka hlavnePrevýšenie (cm)
HmotnosťTypHmotnosťDĺžkaVzdialenosť (m)
grsggmmV0V25V50E0E25E50mm12,52550
Luger 9 mm

1157,5TFMJ12,1529,69390357327570478400150-0,40-2,8
1248,0TFMJ12,6529,69360329301518433362150-0,40-3,7
1157,5JHP12,2526,90377343313533442367150-0,40-3,2
1248,0SP12,6528,40355325298504423354150-0,30-3,8
.38 Special

15810,25SP15,1038,802712532363763282861900,10-7,6

Porovnanie nábojníc 9 mm po výstrelení !
(vľavo 9 mm Luger = vpravo 9mm NONTOX)
Image Image

Nontox podrobnejšie.
Nová zápalka představuje revoluční řešení problému, s nímž se potýkají prakticky všichni výrobci munice pro ruční palné zbraně. Při střelbě s dosud běžně používanými zápalkami dochází k uvolſování olova, baria a antimonu do ovzduší. Provedené výzkumy prokázaly, že jedna zápalka může znehodnotit až 33 m3 vzduchu sloučeninami olova a přibližně 5 m3 vzduchu sloučeninami baria. Zejména při intenzívní střelbě na uzavřených střelnicích je riziko překračování povolených hygienických norem zákonitě vyšší a o tom, že inhalace takto znečištěného vzduchu je z dlouhodobého hlediska zdraví škodlivá, není sporu. Především olovo, jež se usazuje v lidském organismu, který není sám o sobě schopen olovo odbourávat, představuje značné zdravotní riziko. Konstruktéři společnosti Sellier & Bellot a.s. si proto již před několika léty vytkli za cíl koncipovat novou zážehovou slož - především pro pistolové a revolverové náboje - tak, aby při střelbě nevznikaly toxické zplodiny na bázi těžkých kovů nebo jejich sloučenin a aby nová zápalka byla ke zdraví střelců co nejšetrnější. Dalšími požadavky bylo, aby nová slož byla nekorozívní a neerozivní a současně aby také vynikala vysokou stabilitou i manipulační bezpečností při výrobě i laboraci nábojů.
Výsledkem vývojových a konstrukčních prací je zcela nová koncepce slože, uplatněná v zápalce NONTOX. Koncepce slože vychází ze spojení energetického a pyrotechnického systému, jejichž vzájemná kompatibilita je předpokladem požadované funkce zápalky.
Toto unikátní řešení prošlo náročnými firemními zkouškami, které zcela jednoznačně prokázaly vhodnost použití této slože do zápalek s centrálním zápalem a to jak do střeliva pistolového a revolverového, tak i puškového. Následně probíhaly u firmy Sellier & Belot a.s. rozsáhlé funkční a balistické zkoušky s různými typy nábojů. Vzhledem k náročnosti řešení byla požádána o spolupráci při testování vyvíjeného střeliva i Policie České republiky. Během všech prováděných zkoušek vykazovalo střelivo se zápalkami NONTOX bezvadnou funkci a splſovalo veškeré požadavky na ně kladené, včetně funkce v automatických zbraních a to i v extrémních podmínkách.
Náboje laborované zápalkami NONTOX splſují z hlediska maximální hodnoty středního tlaku plynů normy C.I.P. i normy STANAG. Složení zápalkové slože je patentově chráněno. Vlastníkem patentu je společnost Sellier & Bellot a.s. Zápalky NONTOX získaly mimo jiné i cenu za nejlepší výrobek roku 2001 v anketě časopisu Czech Defence and Aviation Industry Review.
Ani nová zápalka však nemůže sama o sobě zcela vyloučit negativní dopady na životní prostředí, neboť při výstřelu náboje s celoplášťovou střelou dochází vlivem vysoké teploty hoření prachové náplně náboje k odpařování olova z odkrytého jádra olověné střely. Následovalo technické řešení ekologického náboje, jehož podstata spočívá v kombinaci použití zápalky Nontox a zakrytí olověného jádra střely měděnou fólií. Tím pádem nedochází k odpařování olova ze střely. Vzniká tím jedinečný ekologický náboj, u něhož se podařilo zcela eliminovat rizika ohrožující zdraví střelce.
Právě skutečnost, že společnost Sellier & Bellot a.s. jako jeden z mála světových výrobců munice byla schopna vyvinout netoxickou zápalku vlastní konstrukce a zavést ji do sériové výroby a že současně byla schopna komplexního řešení problému netoxického náboje, svědčí o její vysoké technické vyspělosti i o jejím mimořádném přínosu oboru.


Zdroj www.e-zbrane.sk

.222 Remington

14. února 2009 v 13:36 | riso11
.222 Remington je puškový náboj so stredovým zápalom uvedený na trh v roku 1950 v USA. Jedná sa o prvý komerčný bezokrajový náboj vyrobený v USA. Vyrobil ho Mike Walker. Jednalo sa o celkom novú konštrukciu, nebola odvodená od žiadneho predchádzajúceho náboja.

História

.222 Remington bol po prvý krát predstavený v opakovacej puške Remington 722 a okamžite dosiahol úspech. V tej dobe bolo veľmi neobvyklé, aby sériovo vyrábané pušky dosahovali na vzdialenosť 100 yardov (91m) rozptylu do 1 uhlovej minúty bez akéhokoľvek tuningu. Presnosť a z balistického hľadiska veľmi plochá trajektória letu tohto náboja mala za následok, že sa začal veľmi rýchlo používať pre lov malej škodnej a pre benchrest shooting. Po niekoľko desaťročí sa jednalo o najlepší náboj pre dané disciplíny. Síce existovali výkonnejšie náboje, hlavne .220 Swift a .22-250 Remington, ktoré mali väčší dostrel. Ale vzhľadom k tomu, že sa do nich dávalo viac strelného prachu (do .222 Remington priemerne 25 grainov prachu, do .22-250 priemerne 41 grainov a do .220 Swift 46 grainov), čo má za následok vyššiu cenu, väčší spätný ráz a väčšie opotrebenie hlavne.

Parametre

Priemer strely: .224" (5.69 mm)
Typ zápalky: malá pušková

Zdroj: text a foto internet
 
 

Reklama